Twoja firma teraz lub w niedalekiej przyszłości, zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, będzie musiała opracowywać coroczne raporty niefinansowe, w których będzie musiała wykazać wpływ swojej działalności m.in. na środowisko oraz działania podjęte w celu jego minimalizacji. Raport ESG będzie od teraz istotnym elementem oceny firmy dla inwestorów, instytucji finansowych, klientów i społeczności, które coraz bardziej zwracają uwagę na społeczną i ekologiczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Zachęcamy firmy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą prowadzonych przez nas działań na rzecz środowiska, które mogą pomóc Twojej firmie wykazać większy pozytywny wpływ na środowisko i wykazaniu ich w raporcie ESG w sposób realny i policzalny.

Przyłącz się do naszej społeczności firm, które angażują się w ochronę środowiska i tworzą pozytywne zmiany dla przyszłych pokoleń współtworząc unikatowe działania z wymiernymi i policzalnymi efektami bez tzw. greenwashingu, czyli zwykłej eko ściemy.