Misją naszego stowarzyszenia jest realizowanie działań zmierzających do aktywizacji społeczeństwa i zwiększenia ich świadomości ekologicznej i przyrodniczej wobec coraz większych zagrożeń płynących ze strony człowieka dla klimatu i środowiska naturalnego. To jest fundament naszych działań, ale dbamy też o zdrowie ciała i duszy człowieka, po przez działania sportowe, turystyczne, rekreacyjne a także z zakresu kultury i sztuki.

Wizja stowarzyszenia jest mocno związana z jego nazwą. Wywrotka jest nawiązaniem do realizacji naszej misji w sposób nieszablonowy, inny niż robią to wszyscy. Po prostu wywrotowy. Zawsze staramy się podejść do danego tematu w sposób oryginalny i nietypowy. To jest właśnie to, co wyróżnia nas od innych organizacji i pozwala znaleźć swoją niszę.

Logo Stowarzyszenia Wywrotka